Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Voorkeurstype: De Supervisor

In jouw werk zijn de volgende begrippen belangrijk:
– veiligheid
– betrouwbaarheid
– het overleven van de groep
– hard werken

Jouw talenten zijn vooral:
– toezicht houden
– opeenvolgend denken
– logistiek
– calculeren

Margaret Thatcher 
Premier van het Verenigd Koninkrijk, was een  
Supervisor 

Voorkeurstype:
De Supervisor

In jouw werk zijn de volgende begrippen belangrijk:
– veiligheid
– betrouwbaarheid
– het overleven van de groep
– hard werken

Jouw talenten zijn vooral:
– toezicht houden
– opeenvolgend denken
– logistiek
– calculeren

Margaret Thatcher 
Premier van het Verenigd Koninkrijk, was een  
Supervisor 

Algemene beschrijving van de supervisor

Mensen met dit profiel behoren tot de groep die binnen dit typeringenmodel ook wel “wachters” of bewakers worden genoemd. Belangrijk bij deze groep mensen is het dragen van verantwoordelijkheid en dat zij zelf “nodig zijn”.

Dit zijn zeer betrouwbare mensen, plichtsgetrouw en willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Zorgen voor anderen is hun 2e natuur. Dit zorgt voor de nodige stabiliteit in de groep en het gezin. Zij willen een gepland en georganiseerd leven met een gestructureerde en nauwkeurige aanpak. “Wie is er verantwoordelijk voor wat en wanneer?” – is een vaak gestelde vraag door een wachterstype. “SMART maken” is er nog één. Het zijn stap voor stap denkers, op volgorde, feitelijk. Organisatietalenten bij uitstek, voor zichzelf en de omgeving. Ook zijn het mensen die zich nog wel eens teveel zorgen kunnen maken over het oncontroleerbare. Grip houden op situaties die niet gezond meer voor hen zijn, is dan ook een bekende valkuil. Let ook op doorgeschoten perfectionisme.

Dit zijn zorgzame mensen, betrouwbaar en precies, die deel uit willen maken van een groep.

De wachter is op z’n best als hij het doel kent en weet wat ie moet doen om dat te bereiken. Hun algemene motto: als iedereen zich aan de regels zou houden, zou alles op rolletjes lopen.

Specifieke beschrijving van de supervisor

Dit type denkt na over wat hij waarneemt, heeft controlebehoefte en wil direct begrijpen. Zijn aandacht gaat uit naar de wereld om hem heen, hij systematiseert dit. Hij haalt zijn energie dus uit het ordenen van die wereld, waarbij hij nauwkeurig herinnert wat wel werkte en wat niet. Hij leeft in een wereld van feiten en concrete behoeften. Motto: Ik regel mijn verantwoordelijkheden!

Supervisors houden wetten en tradities in ere en leven volgens eenduidige overtuigingen en standaarden. Zij verwachten hetzelfde van anderen (!) en hebben weinig geduld met mensen die dit niet waarderen. Ze zien graag snel resultaat van hun inspanningen. Ze stappen gemakkelijk in een leidersrol, omdat ze super snel zien wat er gedaan moet worden om een doel te behalen. Begaafd in het ontwerpen van systemen en actieplannen.

Doordat de supervisor van wetten en tradities houdt, is hij van nature uit op zekerheid en veiligheid. Ook sociale orde is voor hem belangrijk, waarin hij uiteraard zijn bijdrage wil leveren (om het zo te houden?). Wat daarbij past en zeker zo is, ze bezitten een groot plichtgevoel. Het zijn geboren leiders, gewetensvol, praktisch, realistisch en betrouwbaar. Energieke mensen die zelfvertrouwen uitstralen.

Geschikte werkomgeving

Zoals ze in het leven staan, staan ze ook in hun werk. Kernbehoeften: zekerheid, veiligheid en sociale orde. Goed in logistieke vraagstukken, orde brengen in chaos, sterke controlebehoefte en troubleshooters bij uitstek.

Gewetensvolle, praktische, realistische en betrouwbare mensen. Analytisch en logisch van geest, zoals ze vervolgens ook handelen; taak- en doelgericht. Een omgeving die dat kan voeden, is ideaal.

Het gaat vooral om stap voor stap naar resultaat toewerken. Ze zijn gericht op samenwerking, maar vooral echte “regelneven”.

Beroepen en sectoren waar je vooral past

Zeer veelzijdig, overal inpasbaar waar zijn interesse naar uitgaat. Techniek en industrie, schoonmaak- en faciliteitenbeheer, personele dienstverlening, midden- en kleinbedrijf, in- en verkoop, accountancy, bank- en verzekeringswezen, justitie, sociale of medische overheidsdiensten, onderwijs (meestal technisch of economisch), ICT omgeving, m.u.v. uitvoerend beeldschermwerk, kwaliteit (audits), projectbureaus, interim klussen en nog veel meer…

Indien management: overal waar een controlerend en sterk sturend mechanisme op resultaat is waar te nemen of wordt gevraagd. Dit type mens is ook vaak te vinden in technisch uitvoerende functies, (meewerkend) voorman in de elektra wereld. Dat komt door de procedures en systematische manier van werken die hier wordt gevraagd. Het stap voor stap werken aan resultaat, liefst met anderen.

Niet op je plek zitten merk je door

– onrustig worden door constante veranderingen
– onveilig gevoel binnen de groep
– inefficiënte organisatie
– overzicht kwijtraken
– sterk aan jezelf gaan twijfelen
– je miskend en onbegrepen voelen

Indien gestrest, stressreductie door

– stoïcijns blijven hameren op inefficiëntie en rommelige omstandigheden
– minder hoge verwachtingen van anderen hebben
– een coach nemen voor overleg en uiting van gevoelens
– je verbinden met jouw gevoel
– focus op overzicht (behouden)
– expres uitstralen van zelfvertrouwen (van gemaakt naar zijn)
– leren bewust te switchen van de denkstand naar de waarneemstand

En nu?

Je hebt een keus.

professioneel, doelgericht en op een logisch en  consistente manier geholpen worden voor snel resultaat

    of

zelfstandig verder, waardoor je zeer waarschijnlijk langer dan nodig over jouw zoektocht naar nieuw werk doet
(zo blijkt nu eenmaal uit onderzoek)

Je kunt je ook nog afvragen of loopbaanbegeleiding eigenlijk wel iets toevoegd. Daar zijn meerdere (meta)studies van, die allemaal unaniem uitwijzen dat het effect van goede loopbaancoaching significant is. Met de nadruk op goede loopbaancoaching.

Geholpen worden of zelf doen?

Als je besluit het zelf te doen, dan weet je zeker dat je regie houdt over jouw zoekproces. Die talenten heb je nu eenmaal. Echter, daar kleven nadelen aan:

 • de arbeidsmarkt (het leven) is onvoorspelbaar, hoe daarop treffend te reageren en te handelen, kan pas als je weet welke aanpak daar het beste voor werkt. En die weet jij niet (ook al denk je van wel).
 •  je kunt je maar 1 x goed voorbereiden, hoe weet je of jouw manier de juiste is?
 • de kans dat het je niet in je eentje lukt is erg groot, ook al doe je nog zo je best (en stiekem weet je dat donders goed).

Aanvaard je professionele hulp, dan:

 • weet je precies wat je moet doen om van A naar B te komen en van B naar C etc. De planmatige aanpak!
 • jouw voorbereiding voor elke nieuwe kans wordt gegarandeert trefzeker
 • je hebt volledige controle – en het overzicht over wat je te doen staat
 • je gaat veel leren over specifieke sollicitatie-onderdelen die je je leven lang kunt gebruiken en die overal van pas komen, waardoor je meer controle over je  werk en toekomst krijgt
 • je hoort er snel weer bij, je kunt weer meedoen!
 • de onzekerheid verdwijnt, je kunt weer ontspannen, waardoor het thuis ook weer gezellig wordt 😉
 • Je wordt ondersteund en begeleid door een professionele en betrouwbare expert met een beproefde methode en methodiek op dit gebied, die loyaal aan jou is, zodat je met maximaal zelfvertrouwen die arbeidsmarkt op kunt

Onderzoek het gewoon goed voor jezelf

Het complete loopbaancoachingsaanbod is samengesteld uit de beste re-integratie en outplacementprogramma’s die er bestaan. Ik heb ze verzameld, onderzocht en de meest effectieve onderdelen eruit gehaald en samengebracht. Het zijn de kritische succesfactoren die het verschil maken. Daar kun jij nu bij.

Ons programma heeft maar 1 doel: zo snel mogelijk die nieuwe passende baan, zodat er onnodig tijd, geld en energie verloren gaat.

Hieronder zal ik je in logische volgorde vertellen wat je krijgt en waarom je dat nodig hebt.

Hoe gaat coaching bij ons in z'n werk?

Stel je kiest ervoor om met ons in zee te gaan. Wat kun je dan verwachten?

Allereerst worden de verantwoordelijkheden over en weer afgestemd en vastgelegd. Het loopbaancontract en de algemene voorwaarden zijn daar een onderdeel van.

De loopbaancoaching zelf richt zich op deze 4 onderdelen:

 1. Beweging in het zelf (toe- af afnemen van zelfinzicht en zelfverzekerdheid)
 2. Beweging in de zelfregulatie (toe- of afnemen van besluitvaardigheid en probleemoplossend vermogen richting arbeidsmarkt)
 3. Beweging in de affectieve toestand van de persoon (toe- of afname van tevredenheid met het eigen leven, werk en de toe- of afname van stress)
 4. Beweging in de loopbaanvaardigheden (toename van de analysevaardigheden voor de arbeidsmarkt, sollicitatievaardigheden en in welke mate iemand bewust met zijn/haar loopbaan bezig is).


Samen bepalen we de doelen per onderdeel. Al je inbreng is welkom. Niets is vreemd of gek. 

Jouw doelen zijn mijn missie. Mits realistisch en haalbaar (ook al hoef ik jou dat eigenlijk niet te zeggen). Daar gaan we samen, stap-voor-stap, aan werken.

[passende testimonial invoegen]

De eerst stap die je gaat nemen in jouw proces naar nieuw werk is duidelijkheid creëren. Dat doen we allereerst op 2 gebieden:

 1. duidelijkheid over jouw als mens met al jouw persoonskenmerken, vaardigheden, kennis, ervaring, drijfveren en motivatie. We noemen dat jouw persoonsprofiel

duidelijkheid over jouw zoekprofiel is een inventarisatie van mogelijkheden op de arbeidsmarkt – voor JOU. Daar worden specifieke tools voor ingezet. Je krijgt dan een realistische opsomming van passende branches/sectoren, functies en werkzaamheden.

Het materiaal hiervoor word je overzichtelijk aangeboden, met een vaste structuur, zodat jij ontspannen kunt werken aan jouw zoektocht naar nieuw en passend werk – in plaats van te verdrinken in details, overgevoelig worden voor afwijzing en te veel aan jezelf gaan twijfelen.

Helemaal niet nodig.

Er is meer...

Als zeer betrouwbare, harde en efficiënte werker is dit eigenlijk de ideale oplossing voor jouw vraagstuk. Ons baangarantieprogramma is vooral doelgericht en stap-voor-stap werken aan de weg naar die nieuwe baan.

Mocht je ondertussen vragen of twijfels hebben, iets missen in mijn uitleg; bel mij gerust of stuur e-mail. Laat dit niet afketsen op een detail dat hier niet wordt genoemd. Waarschijnlijk zit ‘t standaard in ons programma. Oordeel niet te snel, is wat ik je even wil zeggen. Stel je vragen.

Of lees eerst mijn verhaal.

Mijn verhaal

Ik heb al in jouw schoenen gestaan. Echt waar. Meerdere malen zelfs. Ik heb alles al meegemaakt met werkgevers. Zo ben ik 2x zonder werk komen te zitten door een reorganisatie en 1 x door faillissement. Maar ook door het niet verlengen van een contract. Tja, dat gebeurt nu eenmaal ook. De cijfers komen ergens vandaan. Ik kon er niks aan doen, ook al dacht ik eerst van wel.

Door vooral de vage of niet kloppende afwijzingen tijdens mijn zoektochten naar nieuw werk, begon ik mij destijds onzeker te voelen, moedeloos soms. Ik liet dat niet merken en ging stug door. Ik accepteerde geen hulp, want ik vond dat ik het zelfstandig moest kunnen. Ik was immers zelf recruiter geweest. Nou, dat heeft mooi wel geleid tot onnodig lange zoektochten, veel frustraties, soms radeloosheid en het heeft mijn relatie geen goed gedaan.

Maar, zoals dat gaat met elke goed doorleefde dip, je komt er sterker uit. Mijn persoonlijke ervaring is de basis geweest voor wat ik nu doe.

Mijn persoonlijke avontuur begon eind 2009 met de vraag: hoe kan het dat sommige mensen veel sneller een nieuwe baan vinden dan anderen? Wat doen zij anders?

Na uitvoerig onderzoek en studie naar de beste outplacementprogramma’s, sollicitatietrainingen en re-integratiebenaderingen, gecombineerd met mijn persoonlijke ervaringen en de vele gesprekken met mensen die zonder werk zaten, ben ik 4 jaar na die levensveranderende vraag De Sollicitatie Academie gestart. Het was toen 2013.

Na een uitvoerige testperiode was hier en daar wat bij-schaaf-werk nodig. De eerste  uitkomsten overtroffen mijn verwachtingen. De structuur, de indeling, de formats, de sjablonen en al het andere ondersteunende materiaal (zoals video’s) werkte!

en dat doet het nog steeds.

Ik heb inmiddels honderden mensen kunnen helpen aan nieuw passend en leuk werk. En daar wil ik jou aan toevoegen. Gewoon, omdat het kan.

Welkom terug!