Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Wat is een werkfit traject?

Hieronder alle info m.b.t. het werkfit traject van het UWV. Onze aanpak volgt daaronder.

Wat houdt een werk fit traject bij het UWV eigenlijk in? Het is één van de meest gestelde vragen van mensen die (meestal) een WIA uitkering ontvangen en een werk fit traject mogen doen.

Laten we beginnen bij het begin. WIA staat voor: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt mogelijk WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. Je hebt dan arbeidspotentieel.
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je krijgt mogelijk IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Een werk fit traject wordt in verreweg de meeste gevallen ingezet voor de mensen die een WGA-status hebben. Er is dan automatisch sprake van arbeidspotentieel, vastgesteld door de verzekeringsarts.

Alleen het UWV kan opdracht geven voor een werkfit traject. Dat betekent overigens niet dat je er niet zelf om mag vragen. Doe dat vooral en ga het gesprek met jouw werkcoach/werkadviseur van het UWV daarover aan.

Het UWV is de opdrachtgevende en dus ook betalende partij. Een re-integratiespecialist naar keuze voert het werkfit traject met jou uit. Dat betekent dus dat jij zelf op zoek mag gaan naar een re-integratiepartij. Deze re-integratiespeler moet een contract hebben met het UWV voor deze vorm van dienstverlening (vraag welke re-integratiepartijen er in jouw regio een contract met het UWV hebben voor deze vorm van dienstverlening).

Alle afspraken hieromtrent gaan in samenspraak met het UWV. Uiteraard regel je zelf de kennismakingsgesprekken met de re-integratiepartijen (als je hebt gekozen, dan geef je je keus door aan jouw contactpersoon van het UWV). Het UWV schrijft dan een opdracht uit naar de gekozen re-integratiespeler. De gekozen re-integratiepartij gaat dan met jou een plan van aanpak schrijven. In dat plan staat beschreven hoe je werkfit gaat worden. Daarvoor teken je zelf mee. Het is dus een gezamenlijke opdracht.

Dan het volgende;

UWV stelt dat je werkfit bent...

 • als de inzet van de re-integratiedienst werk fit maken ervoor zorgt dat jij je eigen werk op termijn kunt hervatten of als je kunt werken naar arbeidsvermogen (vastgesteld door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige en meestal vertaalt naar een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML);
 • als jij na het doorlopen van de het werk fit traject geen belemmeringen meer in de persoonlijke leefsfeer ondervindt, waardoor passend werk ook daadwerkelijk kan worden aangegaan door jou.

Uiteraard ben je hier zelf bij. Je merkt gaandeweg het werk fit traject zelf heel goed of je je beter voelt of niet en wat er dan mogelijk is. Vanuit de re-integratiespecialist wordt er gewerkt vanuit drie hoofdactiviteiten. Dit zijn:

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen;
  • Versterken van de werknemersvaardigheden.

Of ze alle drie voor jou van toepassing zijn, zal uit de analyse van jouw persoonlijke situatie blijken. Die analyse wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige of een andere specialist binnen het UWV. Soms gaat dat in overleg met de re-integratiespecialist die jij hebt uitgekozen.

Als je akkoord bent met jouw re-integratieplan van aanpak (RPvA), dan teken je mede voor akkoord. Dat is verplicht.

Hieronder heb ik de drie hoofdactiviteiten kort toegelicht, zodat je een beeld krijgt van wat er in dat RPvA, per onderdeel, ongeveer zou moeten staan. Het blijft maatwerk. Onderstaand is dan ook een richtlijn.

1. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Een re-integratiespecialist die jouw RPvA gaat maken, zal tijdens de kennismaking met jou al van alles willen weten over jouw huidige situatie en hoe het met jouw persoonlijke effectiviteit is gesteld. Maar wat is persoonlijke effectiviteit eigenlijk? Er zijn hier 2 begrippen erg belangrijk. Dat zijn:

 • Zelfeffectiviteit
 • Coping

Beide werken op elkaar in en houden verband met elkaar. Zelfeffectiviteit (of zelfvertrouwen) is de mate waarin een persoon gelooft dat hij/zij het gewenste gedrag kan laten zien in welke situatie dan ook. Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen/ stress omgaat, wordt bedoeld.

Zonder duidelijkheid over jezelf, wat je wilt, kunt en wie je bent, kom je echter niet ver op die 2 begripsgebieden in de context van werk. Dus, de re-integratiespecialist zal hier naar (moeten) vragen en misschien zelfs wel invulling aan willen geven, door te vertellen over zijn/haar manier van werken.

“Wat wordt er ingezet om er achter te komen hoe het is gesteld met jouw zelfeffectiviteit en copingstijl en wat wordt er vervolgens gedaan om verbetering te realiseren in deze gebieden?”

(..is dan de vraag waar het allemaal om draait)

2. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
Letterlijk het in kaart brengen van JOUW mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Deze tweede hoofdactiviteit volgt logisch op de eerste. Er is hier afstemming op dat wat jouw arbeidspotentieel is, gespiegeld aan de arbeidsmarkt. Ik heb hier een speciale module voor ontwikkelt die de arbeidsmarktpositie zeer nauwkeurig in beeld brengt voor iedereen die deze hoofdactiviteit doorloopt.

3. Versterken van de werknemersvaardigheden
Na 2 jaar, of langer, geen arbeid te hebben verricht, kan het zeer nuttig zijn om te starten met vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats (stage, dit kan ook een stage in het buitenland zijn). Je kunt dan bijvoorbeeld wennen of opnieuw ontdekken of de gekozen weg de juiste is (de 2 hoofdactiviteiten hiervoor), of dat je toch nog even moet bijstellen. Arbeidsritme en een nieuwe dagstructuur aanwenden kan hier ook van toepassing zijn.

Na het werk fit traject te hebben doorlopen, dien je daadwerkelijk werk fit te zijn, of terwijl, je kunt weer werken (naar vastgesteld vermogen). Hiervan wordt een eindrapportage opgesteld die jij mede ondertekend. Net zoals het RPvA.

Zo. Dat is dan het werk fit traject. Hopelijk heb je dat helder. Zo niet, stel dan je vragen. Ik beantwoord ze graag

Onze aanpak

Online sollicitatie training

Onze complete dienstverlening bestaat uit 8 fasen, die we hebben vormgegeven in 8 modulen.

De eerste 5 modulen zijn bedoeld voor het het werk fit traject.

Persoonlijke begeleiding staat hier centraal. We werken intensief samen om jou werk fit te krijgen. Dat is altijd het doel. Daarvoor zetten we alles in wat nodig is om dat doel te bereiken, maar wel zonder druk. Dus afgestemd op de situatie (tijd en plaatst) van waar jij je bevindt.

Voor een kennismakingsgesprek en eerste oriëntatie om met mij, of een collega, samen te werken, kun je mij bellen of een mail sturen.

Ik werk vooral in de arbeidsregio’s Utrecht, Ede, Almere, Groot Amsterdam, Lelystad, Harderwijk, Arnhem, Nijmegen en Zwolle (incl. Meppel, Hoogeveen, Raalte, Ommen, Hardenberg, Kampen en Dronten) . Mijn collega’s werken elders in het land, waardoor er een (bijna) landelijke dekking is.

Klik HIER als je mij een mail wilt sturen of wilt bellen. Gewoon doen, dan heb je duidelijkheid en kun je verder.

Op naar passend werk en een plezierig leven!
Erik Hofstra

Welkom terug!