Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Inloggen mijn UWV

inloggen-uwv

“Inloggen mijn UWV”, een beschrijving van de belevingswereld achter die zoekterm.

Wat is het toch een feest om een uitkering te mogen ontvangen als je (gedeeltelijk) werkloos bent, of wordt. Je krijgt geld om in je levensonderhoud te voorzien, zodat je je helemaal kunt focussen op je zoektocht naar die nieuwe baan. Of ervaar jij dit net even anders?
Waarschijnlijk wel.

Voorop gesteld, het is nooit leuk als je je baan verliest of geen werk meer hebt. Ik weet dat. Ook ik ben daar geweest. Meerdere keren zelfs. Ondanks alle vervelende bijkomstigheden, blijf ik het prachtig vinden dat je hierin wordt ondersteund door de overheid. Dat besef mag er best zijn. Ik ga zo nog verder in op die ondersteuning. Dat heeft meerdere kanten.

WW-uitkering
Nu krijg je een WW-uitkering niet zomaar. Daar hangen voorwaarden aan, zoals je inmiddels weet. Anders dien je dat uit te zoeken (dat kan hier).

Zo, nu je hier al helemaal bent gekomen en dus nog niet bent afgehaakt, vertel ik blijkbaar iets wat jou triggert. Het is tijd om een stapje verder te gaan, want het proces van inloggen bij het UWV (of inloggen in jouw werkmap) en je persoonlijke zaken daar regelen, is niet altijd even duidelijk. Daar kan nog wel eens wat frustratie ontstaan, terwijl digitaal beheer op zichzelf een heel goed initiatief is. Uitgangspunt: Leg de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de burger neer. Daar ben ik voorstander van, mits dit beheer eenvoudig is uit te voeren door diezelfde burger en er adequate ondersteuning wordt geboden, als het de burger even tegen zit. Het lijkt mij dat dit ooit het uitgangspunt is geweest.

Kijk, daar is het UWV voor
De medewerkers van het UWV zijn niet overal even bekwaam of behulpzaam, terwijl het UWV als organisatie anders doet voorkomen. In radiospotjes van het UWV hoor ik vaak “kijk, daar is het UWV voor”. Ja, dat zal allemaal wel, maar dan dien je wel de daad bij het woord te voegen UWV. En dat wordt nog wel eens nagelaten. Ergens gaat er dus iets fout. Wat daar vooral de oorzaak van lijkt te zijn, kun je hier lezen (artikel NRC van 18 oktober jl.).

Dat zorgt onherroepelijk voor frustraties. Die frustraties zijn er aan beide zijden. Ik kies hier de zijde van de gebruiker, de werkzoeker, jij wellicht. Jouw salaris is sterk gedaald, belangrijker, je zit in een sterk afhankelijke positie aangaande dit probleem. Trouwens, voor een verdere verdieping in de rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde kun je hier terecht.

Uiteraard zijn er de plichten en heb je rechten. De plicht om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan is de meest belangrijke van allen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat jij je daar ook bewust van bent, want nagenoeg alle WW’ers (98%) weten dat zij actief moeten solliciteren, 80% daarvan geeft blijk van een intrinsieke motivatie (nalezen kan hier).

Maar ja, je kunt het nog zo graag willen, het is maar de vraag of het ook een beetje vlot gaat lukken. Meestal gaat er enige tijd overheen, alvorens je een nieuw arbeidscontract ondertekent. Je weet wel dat het gaat gebeuren, maar nooit wanneer. Niemand garandeert dat. Dat op zichzelf vraagt al om een hoge mate van veerkracht. Als een medewerker van het UWV op de verkeerde manier achter jouw broek aan zit, het afhandelen van digitale taken verloopt niet vlot, persoonlijke gegevens verdwijnen of er wordt niet gereageerd op jouw digitale vragen.., tja, dan word je wel op de poef gesteld.

Hoe dan wel?
Door allerlei bezuinigingen bij het UWV, worden werkzoekenden veelal aan hun lot over gelaten. Dat is niet voor iedereen een fijn vooruitzicht. Dan is systeemfalen directe ergernis met fatale gevolgen voor de werkzoeker. Wat je wilt, is zo snel mogelijk goed advies, echt geholpen worden, zodat je ook zo snel mogelijk die handtekening kunt zetten onder dat nieuwe arbeidscontract. Maar ja, die echt goede hulp is er vaak niet.  Je weet niet eens echt wat ‘goede hulp’ in jouw situatie is. Even los van de ICT-systemen van het UWV, als elk individu uniek is, dan is er voor elk individu maatwerk nodig. En dat is arbeidsintensief en dus duur. Hier zit het werkelijke probleem. Iets wat in onze hele maatschappij doorsijpelt. Ook bij de medewerkers van het UWV. Automatisering vraagt om zelfsturing, om zelfregulatie van emoties en gevoelens, om relativering. Dat zijn eigenschappen waar maar weinig mensen goed in zijn. Goede communicatie en voorlichting is dan essentieel. Zie hier de aanhoudende frustraties en ergernissen rondom de dienstverlening van het UWV.

Want digitalisering èn aandacht voor het individu kan prima.

Er dient dus iets anders te gebeuren. Een compleet andere aanpak is nodig. En mensen dienen er rekening mee te houden dat ICT nu eenmaal -af en toe- faalt. Het is iets waar we met z’n allen mee moeten leren leven. Het is een feit. Veranderingen zullen er altijd zijn, aanpassingen dus ook. Dan gaat er af en toe wel eens iets fout. De manier waarop wij daar mee omgaan, bepaald voor een groot deel ons levensgeluk.

Goed, even terug naar die ondersteuning voor werkzoekers. Voor jou. Als zaken niet vlot lopen, als het gebruikersgemak van digitalisering matig tot slecht is en als er ook nog een sterke onafhankelijkheidspositie is, dan vertraagt dat alles, het demoraliseert jouw hele zoektocht naar die nieuwe baan. Zonde!

Hier een paar consequenties die je dan kunt ervaren:
– Je gaat te snel op zoek naar werk en komt in contact met werkgevers en posities die eigenlijk niet passen,
– je merkt dat je dat tegen je partner en vrienden gaat zeggen: “er moet wel brood op de plank komen”,
– je ontvangt geen reacties nadat je hebt gesolliciteerd op een vacatures,
– je wordt niet (of nauwelijks) uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek,
– je gaat in de overlevingstand, raakt gefrustreerd en er is veel ergernis,
– je wordt onverschillig en stil. Je gaat jezelf missen.

Het vervelende dat zich dan kan voordoen is dat je het risico loopt, dat je over jezelf gaat denken en praten, alsof je blijkbaar niet goed genoeg bent. Je raakt moedeloos en passief. Hierdoor kun je geen goed contact meer maken met de mensen om je heen, laat staan diegenen die jou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Nou, dat is nogal wat. Dan verlies je de hoop en dwaal je af. Je zit dan in die spreekwoordelijke spiraal naar beneden. Je voelt ‘m waarschijnlijk al. Dat is niet de plek waar je wilt zitten.

Kun je je voorstellen wat er gebeurd als je je zo voelt en je gaat dan inloggen bij het UWV?

“Inloggen UWV” is dus niet alleen maar een zoekterm, of een af-te-handelen actie. Daarachter zit een hele wereld van gevoelens en emoties verscholen die niemand ziet. Dat kan zelfs leiden tot onverschilligheid en depressie. Nou, dan ben je wel heel ver bij jezelf vandaan. En dus ook heel ver bij jouw nieuwe baan vandaan. Wat een feest zou moeten zijn, is een zeer vervelende en ingrijpende fase in je leven geworden.

Dat vraagt om een radicaal andere aanpak. Van mindset tot aan het opnieuw neerzetten van jezelf. Waarna je weer als herboren naar buiten kunt treden en met enthousiasme kunt vertellen over jouw passies en ervaringen. Als je wilt weten hoe, kijk dan hier en ervaar een aanpak die wel werkt, die persoonlijk is, waar je zelfstandig kunt werken en waar je vragen kunt stellen die worden beantwoord, zodat jij die handtekening zo snel mogelijk onder dat nieuwe arbeidscontract kunt zetten.

Op jouw sollicitatiesucces!
Erik Hofstra

De Sollicitatie Academie

P.S.  Wat vind jij van dit blogtitel: Inloggen mijn UWV ? Laat het hieronder weten. Geef je mening, vertel jouw verhaal.

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!