Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Coaching 5 groeikenmerken

Positieve psychologische coaching (PPC) is (internationaal) in opmars. Het heeft voordelen voor zowel werknemers als organisaties, zoals blijkt uit een systematische review van onderzoek.

Hoewel het onderzoek beperkt was en er meer studie nodig is, tonen de bevindingen uit dat onderzoek aan dat PPC leidt tot hoger welzijn en werktevredenheid bij werknemers, evenals verbeterde prestaties. Vooral het belang van het benutten van sterke punten van de gecoachte individuen wordt benadrukt als cruciale succesfactor. Dit laatste blijkt te helpen om een positieve cirkel te creëren waarin negatieve gevoelens bij de coachee, zoals een laag zelfbeeld, verminderen.

Ondanks de positieve effecten van PPC is er nog weinig bekend over hoe organisatiekenmerken het coachingproces beïnvloeden.

Vanuit mijn eigen ervaring en specifiek de reflectie op mijn coachingactiviteiten zijn er een aantal organisatiekenmerken te duiden die de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker positief beïnvloeden. Dit zijn:

  1. Cultuur van open communicatie: Een werkomgeving waar openheid en transparantie worden gestimuleerd, kan het vertrouwen tussen de medewerkers en de coaches vergroten, waardoor ze zich meer op hun gemak voelen om zichzelf openlijk uit te drukken en feedback te geven.
  2. Ondersteuning van leidinggevenden: Het is belangrijk dat leidinggevenden het coachingproces ondersteunen en aanmoedigen. Dit kan bijvoorbeeld door tijd en middelen beschikbaar te stellen voor coachingssessies en door het belang ervan te benadrukken in de organisatie.
  1. Flexibiliteit en ruimte voor ontwikkeling: Organisaties die flexibel zijn en ruimte bieden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, creëren een omgeving waarin medewerkers gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken en hun sterke punten te benutten.
  1. Duidelijke doelstellingen en verwachtingen: Heldere doelen stellen en duidelijke verwachtingen communiceren helpen medewerkers om te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en waar ze naartoe werken tijdens het coachingstraject. Dit is de bekende coachingsmeetlat.
  1. Een cultuur van continu leren: Organisaties die een cultuur van continu leren aanmoedigen, waarin fouten worden gezien als leermogelijkheden en feedback wordt gewaardeerd, kunnen het effect van coaching versterken door medewerkers aan te moedigen om open te staan voor groei en verbetering.

.

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Talentmanagement en een Leven Lang Leren beleid dat goed wordt ingevoerd in de gehele organisatie, zal een organisatie goed doen. Dit kan ik uit eigen ervaring bevestigen over de periode 2007-2008 toen ik voor Adecco werkte en zelf deelnam aan het talentmanagementprogramma. De scores van medewerkers op de ‘Great Placet to Work’-vragenlijsten waren bijvoorbeeld hoger dan daarvoor, zonder dat er andere veranderingen waren doorgevoerd.

(Bron uitkomsten PPC: Peláez Zuberbuhler et al., 2024)

Meer weten? Maak een afspraak met Erik Hofstra. Kan hier.

Deel deze post

Meer posts

Welkom terug!