Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Studeren met een ondersteuningsbehoefte, hoe werkt dat precies?

Studeren met enige persoonlijkheidsproblematiek kan lastig zijn, bijvoorbeeld als je een vorm van autisme hebt, dyslexie of AD(H)D. Ook omstandigheden kunnen het studeren bemoeilijken. Het is daarom goed om te weten dat je voor sommige afwijkende aspecten ondersteuning kunt krijgen als je wilt studeren. In dit artikel vertellen we je hoe dit precies in zijn werk gaat.

Wat is een ondersteuningsbehoefte?
Soms heb je als student extra ondersteuning nodig, zoals wanneer je te maken hebt met een lichamelijke of geestelijke aandoening of omstandigheden die het studeren bemoeilijken. Sommige studenten lopen hierdoor zelfs studievertraging op. Het betekent niet dat je minder intelligent bent dan iemand anders die geen ondersteuningsbehoefte heeft. Integendeel. Je bent gewoon anders en je past daardoor niet zo goed in de standaard onderwijsstructuur, of beter, je past eigenlijk niet in het aangeboden en verplichte onderwijssysteem. Je hebt dan een functiebeperking volgens deskundigen, waardoor je minder goed functioneert in het huidige onderwijssysteem

Wat is er mogelijk?
Studeren met een zogenaamde functiebeperking kan dus best een uitdaging zijn. Gelukkig bieden onderwijsinstellingen vaak ondersteuning met bijvoorbeeld extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijsrooster aan. Die extra ondersteuning moet je wel zelf aanvragen. Je moet er dus achteraan. Wellicht weet je dit allang, of hebben je ouders dit ooit al voor je gedaan. Blijf er scherp op, blijf vragen. Sommige regelingen veranderen jaarlijks. Blijf dus op de hoogte. Onderwijsinstellingen weten veelal heel goed wat mogelijk is.

Er zijn een aantal afwijkingen van ‘het normaal’ waarvoor extra ondersteuning kan worden aangevraagd. Hieronder zie je de meest gangbare.

Dyslexie of dyscalculie
Ben je dyslectisch of heb je dyscalculie? Dan duurt het vaak langer om opdrachten te maken en toets- en examenvragen te beantwoorden, waardoor je in tijdnood kunt komen. Bij veel onderwijsinstellingen kun je voor toetsen en examens extra tijd krijgen en mag je opdrachten later inleveren. Je hebt daarvoor wel een erkende verklaring nodig.

Lichamelijke beperking
Als je een lichamelijke beperking hebt, zijn locaties soms moeilijk of zelfs helemaal niet toegankelijk. Veel onderwijsinstellingen zorgen tegenwoordig wel voor liften en rolstoelvriendelijke locaties.

Wil je zeker weten dat je studielocatie toegankelijk is? Dan is het handig om hierover vooraf contact op te nemen met de onderwijsinstantie. Heb je een lichamelijke handicap? Dan kan het ook wat voor jou zijn om een thuisstudie te volgen, bijvoorbeeld bij opleider Laudius.

Visuele beperking
Met een visuele tekortkoming zie je weinig of zelfs helemaal niets. Om toch te kunnen studeren bieden sommige hogescholen en universiteiten extra voorzieningen aan. Je kunt voor het volgen van college’s, het studeren en tijdens tentamens en examens bijvoorbeeld een laptop met spraak- en vergrotingssoftware of een brailleleesregel gebruiken.

Auditieve beperking
Ben je slechthorend of doof? Dan is het vaak lastig om colleges te volgen of in groepen te werken. In sommige gevallen kun je via het UWV een tolk aanvragen om je te begeleiden. Dit kan alleen als je jonger dan dertig jaar bent en recht hebt op studiefinanciering.

Soms heeft je onderwijsinstelling zelf extra voorzieningen om je te helpen. Denk bijvoorbeeld aan laptops met spraak- en voorleessoftware en digitaal cursusmateriaal

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO)
Er is dus wel het een en ander mogelijk als je ondersteuning nodig hebt. Geef zo snel mogelijk en het liefst voordat je met je opleiding begint bij de onderwijsinstantie aan dat je aanpassingen of extra ondersteuning nodig hebt.

Bij het ECIO vind je een overzicht met contactpersonen binnen een groot aantal onderwijsinstellingen waarbij je terechtkunt.

Financiële regelingen bij studievertraging
Heb je ondanks extra voorzieningen en aanpassingen toch studievertraging opgelopen? Dan kom je misschien via het zogenoemde Profileringsfonds in aanmerking voor financiële ondersteuning. Dit profileringsfonds dien je aan te vragen bij de opleider (hogeschool of universiteit).

Dit fonds keert meestal een maandelijkse vergoeding uit en kan aanvullende beurzen of toeslagen uitkeren, zodat je je studie kunt blijven bekostigen. Je krijgt alleen een financiële vergoeding als je ingeschreven staat bij een opleiding en collegegeld betaalt en recht hebt of hebt gehad op studiefinanciering.

Gefinancierde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om zo’n Profileringsfonds te hebben. Je kunt hier dus meestal voor terecht bij je eigen onderwijsinstelling. Zo hoeft je beperking je niet in de weg te staan tijdens je studie.

Doe er je voordeel mee!
Het was ons weer een genoegen.

Deel deze post

Meer posts

werk fit uwv loopbaancoach burn-out

Baanverandering in goede handen

Misschien ken je het vervelende fenomeen; je wordt door omstandigheden gedwongen om op zoek te gaan naar ander werk. Of (een rooskleurigere versie van de

Welkom terug!