Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Erkende cursussen – wat zijn het en hoe vind je ze?

Enthousaiste vrouw vindt cursus

Je wilt een carrièreswitch maken, omdat je er achter bent gekomen dat je op het verkeerde carrièrepad zit. Dat wil je bijsturen. Het kan verstandig zijn om dan een cursus of opleiding te volgen. Kies wel voor een erkende opleiding. Deze erkende leerprogramma’s worden veelal erkend door brancheverenigingen en werkgevers zien die erkende opleidingen of cursussen graag terug op het cv. En dat kan je baankansen (zowel intern als bij een andere werkgever) vergroten. Maar wat is zo’n erkend leerprogramma precies en hoe vind je er een? In dit artikel leggen we het uit.

Wat zijn erkende cursussen?
Leeprogramma’s kunnen op verschillende manieren worden erkend, namelijk door brancheverenigingen, door de maatschappij, door instituten en door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Branche-erkenning
Sommige beroepsgroepen hebben een eigen branchevereniging. De branchevereniging weet wat er binnen bepaalde beroepsgroepen speelt en kan daarom opleidingen en diploma’s in specifieke branches erkennen. Opleider Laudius biedt bijvoorbeeld leerprogramma’s met branche-erkenning aan. Er zijn er velen.

Maatschappelijke erkenning
Er zijn ook leerprogramma’s die door de maatschappij erkend worden. Deze moeten wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Ze moeten landelijk geaccepteerd en aangeboden worden.
  • De examens moeten periodiek door een landelijke organisatie worden afgenomen. Deze organisaties moeten ervoor zorgen dat de examens op de juiste manier verlopen en aan de regels voldoen.
  • De opleider of cursist mag niet degene zijn die de examens afneemt. De examinatoren die de examens beoordelen moeten namelijk objectief en onpartijdig zijn.


Erkenning door het Ministerie van OCW
Het Ministerie van OCW erkent alleen leerprogramma’s die onder toezicht van de onderwijsinspectie staan. Het gaat om opleidingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en om MBO, HBO en WO studies.

Is een erkende cursus altijd nodig?
De waarde van een diploma of certificaat verschilt per opleiding. Het is verstandig om voor jezelf na te gaan of de opleiding/cursus erkend moet zijn. Kijk allereerst naar je doelen. Wat voegt de opleiding of cursus toe? Is een cursus of opleiding wel nodig? Blijkt dat zo te zijn, welke is dan de beste volgens de branche? Of wat vinden werkgevers? Bel ze op en stel die vraag. En doe dat bij meerdere bedrijven dan krijg je meteen een beeld van wat die werkgevers het liefst zien. Daar zijn immers de banen, dus daar wil je het van weten.

Een carrièreswitch kan aanleiding zijn om die specifieke opleiding of cursus te volgen. Maar ook persoonlijke interesse, de expertstatus verhogen, kan een motief zijn om de boeken in te duiken. Het is een goede strategie om je netwerk te verstevigen. Er zijn niet voor niets alumni-bijeenkomsten. Leerprogramma’s vormen veelal klasjes met gelijkgestemden die vervolgens een levenslang netwerkcontact kunnen opleveren. Gezamenlijke interesse creëert samenwerking. Bedrijven weten dit maar al te goed. Zo zie je maar, er zijn genoeg redenen om een erkend leerprogramma te volgen. Doe je onderzoek en maak vervolgens een verstandige keus. Succes!

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!