Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Werkt jouw werk nog wel voor jou?

Hoe vervelend ook, iedereen ervaart in zijn of haar werkzame leven wel eens een moment van verveling in het eigen werk. De sleur slaat toe, er is geen uitdaging meer, inspiratie is er al een tijd niet meer geweest, het gevoel van verantwoordelijkheid neemt af, de omgeving is drastisch veranderd (die leuke collega’s zijn weg gegaan) of er is door omstandigheden geen ruimte (meer) voor eigen initiatief en creativiteit.

Allemaal redenen om jezelf de legitieme vraag te stellen: Zit ik nog wel op mijn plek en doe ik nog steeds het werk dat ik voor ± 80% leuk vind?

Hoe eerder je jezelf die concrete vraag stelt, hoe beter. Het is een mooi signaal en het is verstandig als je daar naar luistert. Er niet naar luisteren, het ontkennen van dit signaal, werkt een burn-out of bore-out in de hand. Daar wil je niet naartoe.

Er dient iets te gebeuren. Eigenlijk weet je dat zelf ook wel. Dan is dit het moment. Ja, echt. Waarom niet nu? Je leest dit blogartikel niet voor de lol mag ik hopen. Als je namelijk helder hebt welke vervolgstap je moet zetten, dan zet je ‘m ook. Dat is wat ik je hier aanreik. Of blijf je liever rondjes rijden op de parkeerplaats?

Het gaat erom dat jij je bewust wordt van jouw arbeidsmotivatie.

En dat vraagt om zelfonderzoek. Om dat zelfonderzoek enige richting te geven en tegelijkertijd af te kaderen, geef ik je hier de 4 primaire behoeften van de Amerikaanse psycholoog David McClelland, die onderzocht waar arbeidsmotivatie nu door wordt bepaald. Ongeacht leeftijd, geslacht, cultuur of ras. Hier komen ze:

– behoefte aan prestatie
– behoefte aan macht
– behoefte er bij te horen
– behoefte om te vermijden

De meeste mensen hebben een combinatie van 2 arbeidsmotivatiebehoeften. Hieronder lees je de kenmerken per arbeidsmotivatiebehoefte. Bedenk gaandeweg waar jij vooral zit.

Behoefte aan prestatie
Na uitvoerig onderzoek onderscheidde McClelland vier kenmerken, die aansluiten bij de behoefte voor het leveren van prestaties:

  1. het streven naar gemiddelde taakmoeilijkheid,
  2. de verantwoordelijkheid voor eigen prestaties (autonomie),
  3. de behoefte aan feedback,
  4. de inzet van innovatie / creativiteit.

Heb jij een sterke behoefte om te presteren, dan dien je met deze 4 kenmerken rekening te houden. De omgeving dient zich dan faciliterend op te stellen. Weet je zeker dat hier jouw energielek zit, dan kun je het beste zo snel mogelijk in gesprek treden met jouw werkgever (lees leidinggevende) en gezamenlijk werken aan een oplossing.

Behoefte aan macht
Hier draait het om status, aanzien en erkenning. Je wilt belangrijk gevonden worden, erkenning krijgen. Misschien geef je dit niet graag toe, mijn advies, accepteer het maar en geniet ervan. Het zit nu eenmaal in je. Je wilt beïnvloeden, sturing geven en controle uitoefenen. Volgens McClelland gaat dit type mens graag de competitie aan, met als doel – winnen. Wanneer deze behoefte groot is, staat men niet of nauwelijks open voor feedback. Er is persoonlijke en institutionele macht. Persoonlijke macht is gericht op andere individuen (zoals bijvoorbeeld coaches, trainers, docenten en soms leidinggevenden van kleine teams dat laten zien). Bij institutionele macht gaat het vooral om het sturing geven aan processen en organisatieonderdelen, waar anderen voor kunnen worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn CXO’s, architecten, bestuurders, rechters, commissarissen, politiek leiders/ministers, ondernemers en in sommige gevallen adviseurs.

Behoefte er bij te horen
Erbij horen, leuk of aardig gevonden worden en acceptatie staan hier centraal. Als je deze motivatie hebt, dan ben je zeer waarschijnlijk diplomatiek sterk, sociaal vaardig en gericht op samenwerking. Competitie past hier niet. Mensen die een sterke behoefte hebben om erbij te horen hebben logischerwijs geen behoefte aan macht. Wel aan zekerheid. Je hebt over het algemeen een goede kijk op de sociale machtsverhoudingen in een groep, zodat jij je gemakkelijk kunt conformeren als de situatie daarom vraagt. Punt van aandacht: de eigen mening wordt nog wel eens niet geuit, terwijl dat nou juist van waarde kan zijn.

Behoefte om te vermijden
Hier gaat het vooral om het vermijden van onplezierige situaties. Het is faalangst, angst voor afwijzing of angst voor succes. Immers, bij succes sta je in de schijnwerpers. Die zichtbaarheid gecombineerd met faalangst is geen optie, dus dan maar liever geen succes. Je bent een bescheiden mens, die op de achtergrond heel goed werk verricht en goed samen kan gaan met de prestatiebehoefte. Het kan zijn dat je ooit eens bent gevraagd om een assertiviteitstraining te gaan doen. Je leeft in een wereld van afwegingen. Maar ja, wie niet op z’n eigen manier…

De vraag is, waar zit jij voornamelijk?

Jouw arbeidsmotivatie is leidend. Het is de onderstroom die jouw gedrag stuurt, maar meestal niet direct gelezen wordt als zodanig door anderen. Het risico: anderen gaan aan de haal met jouw intenties. Eigen interpretaties worden gekoppeld aan gedrag dat jij laat zien. Dat is niet altijd in jouw voordeel. Daar dien je in jouw communicatie rekening mee te houden. Hoe meer verantwoordelijkheid je tot je neemt, hoe belangrijker dit wordt. Hoe beter je jezelf kent, jouw motivatiebehoefte duidelijk hebt, hoe beter je in staat bent om jouw boodschap te vertellen en je leven zelf vorm te geven. Het is dan een kwestie van jouw behoefteprofiel helder hebben en een strategie bepalen, zodat je kunt gaan voor wat je wilt.

Jouw eerste stap is ervoor te zorgen dat je helder krijgt hoe de motivatiebehoefte er voor jou uitziet. Je kunt bijvoorbeeld onze gratis persoonlijkheidsvragenlijst doen, waar je een nog specifieker antwoord krijgt over jouw motivatiebehoefte. Begin nu. Klik op de link en doe de test. Voor vragen en aanvullende informatie kun je contact met ons opnemen, dan help ik je graag verder.

Maar maak de keus en zorg dat je werk maakt van inspirerend en passievol werk. Doe dat voor jezelf. Het creëert voldoening en een vreugdevol leven. Het lijkt mij dat je daar wilt zitten. Dan is het nu de hoogste tijd om actie te nemen. Net zoals al die succesvolle werknemers, ondernemers en sollicitanten dat ook doen. Doe hier de test.

TIP : schrijf je in voor ons gratis webinar op 4 november aanstaande om 09:30 uur, met als titel:

“met maximale zekerheid jouw nieuwe baan veroveren”

>>  Klik hier als jij erbij wilt zijn  <<

Op jouw sollicitatiesucces!
Erik Hofstra

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!