Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Baanverandering in goede handen

werk fit uwv loopbaancoach burn-out

Misschien ken je het vervelende fenomeen; je wordt door omstandigheden gedwongen om op zoek te gaan naar ander werk. Of (een rooskleurigere versie van de voorgaande) je komt zelf tot de conclusie dat je iets anders wilt.

Maar wat? ..en als je het al weet, hoe pak je dat dan aan?

Beide situaties betekenen nogal wat. Het veroorzaakt op z’n minst enige spanning, meestal is het meteen stress. Logisch, je baan brengt altijd een vorm van zekerheid met zich mee. Als het niet direct het salaris is, dan zijn het zaken als sociale contacten, structuur en ergens bij horen of een gevoel hebben dat je er toe doet, dat je bijdraagt. Je hebt immers werk. Dat niet meer hebben betekent dat je moet communiceren dat je werkloos bent.., even zonder werk zit. De meeste mensen vinden dat alles behalve leuk.

Extremere situaties zijn een burn-out of totaal niet meer weten wat je wilt. Vastlopen in je leven is niet fijn. Ik heb ’t zelf ervaren en zie het bijna dagelijks voorbij komen. Bij sommige mensen is elke vorm van richting weg, het zelfvertrouwen is all time low en -als ik even mag- je weet al helemaal niet meer welke competenties je nu eigenlijk meester hebt zitten maken de afgelopen 2 jaar. Vaak blijft een “what the fuck is going on?” – over.

Wat kun je dan doen?

De beste eerste stap die je kunt zetten, is hulp zoeken. Als je er zelf niet meer uitkomt, dan ben je dat aan jezelf verplicht. Want, hoe langer je in een situatie zonder perspectief zit, hoe vervelender het wordt.

Perspectief is uiteindelijk alles.

Door het geschreven woord heb ik de afgelopen jaren al heel veel advies kunnen geven waar mensen echt iets aan blijken te hebben, getuige de feedback die ik heb ontvangen. Allemaal leuk een aardig, alleen, er is een categorie mensen die meer nodig heeft dan alleen het geschreven woord of een video.

Vandaar dit artikel. Voor als je meer nodig hebt dan wat opbeurende woorden op een scherm of uit een boek. Dan is persoonlijk contact en maatwerk nodig.

Dienstverlening

Eerst even kaderen: Mijn diensten vallen binnen het werkgebied “mens” en “arbeid”. De mens staat centraal en hij of zij wil (of wordt gedwongen) zich richting nieuw werk (te) bewegen. Wat dat is, hoe dat er dan uit moet zien, kan nog onduidelijk en vaag zijn. Er is in deze fase meestal alleen sprake van richting. Dat krijgt verderop in het proces vorm. Hier nog niet, want dit is slechts de afbakening.

Re-integratie outplacement "werk fit" UWV traject

Als er maatwerk nodig is, dan is persoonlijk contact essentieel. De voor mij belangrijkste voorwaarde voor een effectieve samenwerking is complete openheid van zaken. Alles doet er toe. En dat alles is in veel opzichten prima praktisch te maken.

Het praktische component van mijn werk is erg belangrijk en vraagt om zorgvuldigheid. Details doen er toe, soms meer dan we zouden willen toegeven. Let wel, niet alles is maakbaar. Veel wel. Discipline en vindingrijkheid zijn dan twee belangrijke voorwaarden om dat wat maakbaar is te verwezenlijken. Komt als vanzelf aan bod.

Re-integratie outplacement "werk fit" UWV traject

Mijn werk richt zich nooit alleen op de loopbaan of carrière, maar op het leven zelf, waar passend werk een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Moet ook wel, jij staat als mens immers centraal.

Re-integratie outplacement "werk fit" UWV traject

Het leven, de bredere context waarbinnen jij actief bent en waarin je allerlei rollen vervuld, werkt of werkte, is goed analyseerbaar. De uniekheid, het specifieke, de kwaliteiten en wat jou drijft om te doen wat je doet, zijn met elkaar verbonden, maar kun je los van elkaar benaderen. Dat alles is duidelijk te maken. Uiteraard gaan we dat samen in kaart brengen.

Re-integratie outplacement "werk fit" UWV traject

Jij bent anders dan ieder ander. Echter, jouw kwaliteiten hebben vaak overlap met anderen. Dat is jouw concurrentie. Hamvraag: Waar zit jouw onderscheidend vermogen ten opzichte van de rest dan precies?

Hoe zich dat “anders zijn” manifesteert en van waarde wordt voor een ander (in de vorm van salaris), dient duidelijk te worden. Congruentie is hier het toverwoord. Niet eenvoudig. Veel mensen worstelen hiermee. Jezelf zijn, authenticiteit laten zien. Het is niet voor iedereen even toegankelijk en inpasbaar in onze maatschappij. Daar komt nog bij dat mensen vooral gelukkig zijn als ze zich effectief weten aan te passen aan hun omgeving en daardoor “goed in de groep” liggen. Hieruit blijkt maar weer dat “aanpassen” en “jezelf zijn” vaak op gespannen voet met elkaar staan. Het magische woord is bewustzijn. Ook daar gaan we aan werken. Kan niet anders.

re-integratie UWV werk fit traject burnout vitaliteit

De ideale lijn naar die nieuwe passende baan wordt weergegeven door de groene pijl. Hoe die reis er voor jou uit gaat zien, zal je zelf moeten ontdekken. Uiteraard help ik je daarbij. Als gids. Niet meer, maar zeker niet minder.

Resultaat staat centraal in mijn dienstverlening. Als ik met jou op reis ga, dan laat ik je pas weer los als jij jouw bestemming hebt bereikt. Daar tekenen we dan ook voor.

Twijfel niet langer, maar zorg dat je geholpen wordt met de vragen die je hebt. Vertrouw op het plan, de aanpak van mij (of wie dan ook). Doe er iets aan. Het is niet erg als je je ongemakkelijk of onzeker voelt. Bewust blijven hangen in een situatie zonder vooruitzicht, dat is wel erg. Het doet geen recht aan het potentieel dat je in je hebt. Dat is zonde.

Je kunt mij bellen of een e-mail sturen. Kan hier. Eerst eens kennis maken lijkt mij een goed begin voor de mooiste reis van je leven!

Hopelijk tot gauw,
Erik Hofstra

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!