Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Gevoeligheid = intelligentie

Wat is intelligentie

Misschien heb je het verwijt “ach, doe niet zo gevoelig” wel eens van iemand mogen ontvangen. Een verborgen compliment, ook al heb je dat toen waarschijnlijk niet zo ervaren. Er schuilt namelijk potentie in gevoeligheid (lees ook sensitiviteit).

Even een check; krijg je er al een beetje gevoel bij?

; – )

In dit blogartikel wil ik mijn ervaringen en inzichten met je delen over gevoeligheid, zodat je ze kan toepassen in jouw zoektocht naar nieuw werk. Werk dat bedoeld is om vreugde en betekenis in je leven te brengen.

Vakantie is er niet voor niets. Het is bij uitstek een periode om je loopbaan eens goed onder de loep te nemen – en om keuzes te maken. Doelen stellen en afspraken maken met jezelf – als dat lukt. Anders verandert er niets.

Ik ben zelf nogal een sensitief persoon als het om intenties van anderen gaat. Die gevoeligheid zorgt er onder meer voor dat het werk wat ik doe, verdraait goed doe, zo laten de resultaten zien.

Aan bescheidenheid, of valse bescheidenheid, heb je helemaal niets, en al helemaal niets als je een andere baan wilt (of omdat je door omstandigheden wordt gedwongen om op zoek te gaan naar ander werk). Dat geldt zeker voor de benadering van intermediairs. Als je ergens goed in bent, dan moet je dat zeggen. Gewoon doen. Het is de waarheid. Je kunt dat immers onderbouwen. Doe jezelf vooral niet te kort. Bescheiden handelen in dergelijke situaties is jezelf te kort doen en dat wordt vaak gevoed door onzekerheid (door bijv. het NL-mantra; doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg). Het zit in onze cultuur.

De intenties van recruiters is geld verdienen. Help ze daar dan mee, door jezelf zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zonder te overdrijven (dat is de valkuil). Je voelt zelf wel aan wat kan, waar jij je vertrouwd genoeg bij voelt en waarbij niet.

Voelen… een bijzonder werkwoord, zoals je zo gaat zien.

Wat is Intelligentie?
Intelligentie wordt vaak gezien als iets dat met de klassieke benadering van cognitie te maken heeft. De IQ- of capaciteitentests staan daar symbool voor (IQ =  intelligentiequotiënt). Wetenschappers en psychologen die veel met het begrip intelligentie werken, weten al een poos dat de psychometrische benadering om intelligentie als een IQ-score weer te geven, veel te beperkt is en geen recht doet aan de complexiteit van intelligentie.

Er wordt door verschillende deskundigen gesproken over verschillende soorten intelligentie. Iedereen probeert het te vatten, te definiëren, maar dat lukt nog niet. Dat concluderen die deskundigen dan gelukkig zelf vaak ook.

Verschillende benaderingen over intelligentie
Zo is er de verbaal versus de performale benadering, met de totale intelligentiequotiënt (TIQ), die de twee voorgaande samenvoegt tot een algehele conclusie. Naast de intelligentiequotiënt, wordt er gesproken over emotionele intelligentie (hier is Daniel Goleman vooral door bekend geworden), sociale intelligentie, spirituele (of persoonlijke) intelligentie en fluid intelligentie (het vermogen om nieuwe problemen op te lossen, zonder aanspraak te kunnen doen op aangeleerde kennis) En tot slot zijn er nog de 8 intelligenties van Howard Gardner, die hieronder in het kader staan.

Wat is intelligentie, Howard Gardner 8 intelligenties

Hier en daar is er overlap tussen de verschillende benaderingen. Nog steeds hebben we geen eenduidig theoretisch model en bijbehorende intelligentiemeting die recht doet aan dat wat intelligentie van de mens is.

Beperktheid van intelligentietests
Loes van Aken, Nijmeegse psychologe, die recent onderzoek deed naar intelligentietests in relatie tot executieve functies, zegt daar het volgende over*:

“De IQ-tests zoals die nu gebruikt worden, zeggen daar weinig tot niets over. Meestal meten ze niets of weinig van de stappen in het hoofd. Terwijl dat juist een belangrijk onderdeel is van het intelligentieniveau.’’

Hoewel het vaak wordt gedacht, is intelligentie dus niet hetzelfde als wat de IQ-test meet. ,,Het geeft een indicatie, maar om echt iemands intelligentie te meten, wil je juist weten hoe iemand informatie verwerkt en hoe iemand leert’’, aldus Van Aken.

Wat er moet gebeuren om iemands intelligentie juist te meten? Er moeten meer procesgerichte tests komen, die ook het denkproces meten, zo zegt Van Aken. “Zulke tests brengen het denkproces en het leervermogen beter in kaart en ze zijn niet alleen gericht op eindscores.’’

Wat Van Aken hier zegt is al decennia lang bekend bij (bijna) iedereen die met IQ-tests en assessments werkt. Het probleem is dat het nog niet is gelukt om een test te ontwikkelen die recht doet aan: hoe iemand informatie verwerkt en hoe iemand leert. Dat zijn lastig te meten processen. Je kunt dat bij benadering doen met arbeidsproeven en zeer uitgebreide vragenlijsten en assessments. En dan nog… wat is de voorspelbaarheid daarvan over een periode van 2 of 5 jaar? Hoe reageert iemand op veranderingen in zijn of haar persoonlijke levenssituatie? Wat is daarvan het effect op de persoonlijke arbeidsprestaties? Tel daar de huidige maatschappelijke dynamiek bij op en je hebt nogal een uitdaging als je een test wilt maken die met al die variabelen rekening houdt. Tot op heden is dat nog niemand gelukt.

Het onderzoek en de conclusies die Van Aken deed kun je downloaden. Onderaan dit blogartikel staat de link. Achterin dat document staat een samenvatting in het Nederlands.

Hoe zit dat nu met gevoeligheid? Hoe kan gevoeligheid intelligentie zijn? Daarvoor dienen we eerst te definiëren wat gevoeligheid is. Sommige mensen zijn gevoelig voor harde geluiden, andere mensen voor geur, weer andere mensen voor sociale interacties, of zelfs voor kleding of licht.

Dat is niet waar ik hier naartoe wil. “Je kunt gevoeligheid namelijk ook definiëren als de mate van afstemming tussen de eigen emoties, je intuïtie en hoe je dat beleeft”, aldus Wilfred Bastiani, die dit onderwerp uitvoerig heeft onderzocht en er vanuit allerlei verschillende disciplines naar heeft leren kijken. Hij geeft aan dat hij intelligentie vanuit energie heel goed begrijpt. ”Als je daar eenmaal bent, de hoger gelegen waarde van wat je onderzoekt, dan zie je hoe verdeeld er over intelligentie wordt gedacht en wat er “fout” gaat. Die verdeeldheid is er vooral, omdat er geen integrale aanpak is, maar een zeer gefragmenteerde”, zo stelt Bastiani. Iedere deskundige heeft zijn eigen stokpaardje en kijkt niet of nauwelijks naar verbanden met andere disciplines. Sommigen lijken dit ook niet te kunnen. An sich geen probleem, ware het niet dat er teveel deskundigen beweren “het te weten”. Allemaal marketing, allemaal ego. Daar moeten we vanaf om verder te kunnen. Verder kunnen om aan oplossingen te werken die een vooruitgang zijn voor ons als maatschappij of mensheid.

Alles is energie
Bastiani refereert aan allerlei wetenschappers, onderzoekers en filosofen, zoals Nikola Tesla, Albert Einstein, Henri Bergson en David Bohm en zegt dat wij mensen, vanuit energie, een bepaalde configuratie hebben meegekregen van moeder natuur. Zo kun je dat noemen. Biologie, erfelijkheid, karakter als stempel of imprint, zeg maar een fysieke of fysiologische structuur of geometrie. Maar dat is maar één aspect van energie; de materie. Energie zelf heeft nog een tweede aspect: het is de drager van informatie, zoals golflengte, trilling en elektromagnetisch verschijnselen met als meest bekende het zichtbare licht. Wij leven constant te midden van deze energie, we zijn er door omringt. Ook al kun je dat eigenlijk niet zo zeggen, want als alles energie is, zijn we zelf onderdeel van die energie om ons heen en bewegen we ons er doorheen en visa versa. Dat is wat nu als algemene kennis mag worden beschouwd.

We staan constant in verbinding met onze omgeving en dus met de energie van die omgeving. In onze genen ligt onze persoonlijke code, die onze vorm heeft bepaald. Dan is er nog de epi genetica, die ons genetisch materiaal van een andere, nieuwe boodschap kan voorzien, omdat we in interactie staan met onze omgeving. Onze persoonlijke overtuigingen hebben die zelfde eigenschap, zij kunnen de boodschap van ons genetisch materiaal vervormen. Op die manier geven wij afwijkingen in ons genetisch materiaal, door aan onze kinderen. Ook dat is binnen de wetenschap van genetica al algemene kennis, gezien de hoeveelheid aan publicaties op internet.

Dat samen gevat:

De omgeving blijkt invloed te hebben op onze genen en uitingen als karakter; zij het minimaal als onderdeel van onze fysiek-biologische weefsel. De invloed op onze persoonlijkheid is daarentegen groter daar onze persoonlijkheid meer in het concept van attitude-aannnemen ligt (zo stelt Bastiani);

Waar we in geloven blijkt invloed te hebben op onze genen en uitingen;

Alles is energie met energie als materie en als informatiedrager;

Wij zijn energie en staan in interactie met andere materie (levende vormen) en we reageren op informatie uit de ons omringende energie.

Hoe kan gevoeligheid intelligentie zijn?
Gezien het hier boven gestelde kun je een beweging maken naar de mate van gevoeligheid die jij met jouw omgeving en jezelf hebt. Het gaat om die uitwisseling. Deze weg is van belang, omdat ik vind dat je vanuit de eigen uniekheid kan gaan schitteren. De arbeidsmarkt is als nooit tevoren in beweging. Er staan veranderingen aan te komen die we nu nog niet kunnen bevatten. Een bijzonder voorbeeld is de kwantumcomputer. Die computer maakt gebruik van kwantumeffecten, zoals verstrengelingen en superposities, die kwantumdeeltjes ook vertonen. Op dat niveau gebeuren er onverklaarbare dingen. Ze gebeuren gewoon. Die ontwikkeling geeft zo’n versnelling, dat we straks in een seconde weten waar nu nog een uur over wordt gerekend. Algoritmes worden straks op plaatsen denkbaar, waar wij nu nog geen weet van hebben. Nou ja, sommigen onder ons wel. Die zitten in de voorhoede. Om die complexiteit het hoofd te kunnen bieden is onze intelligentie nodig, maar vooral die van de eigen gevoeligheid voor wat goed voor jou is en de mogelijkheden daarvan zien in de omgeving waarin jij leeft (zo wijdverspreid als je zelf wilt). Die gevoeligheid kan worden ontwikkeld door stil te worden, contemplatie toe te passen en door te gaan leven volgens de nieuwe inzichten die je daarmee ontvangt. Het vraagt om geduld en vertrouwen. Twee begrippen die in onze maatschappij tezamen nogal schaars goed zijn. Er is teveel ongeduld (alles moet sneller en sneller; efficiency!) en teveel wantrouwen (zie onze drang om alles te verzekeren, de toenemende ongelijkheid en wet- en regeldrift).

Door jouw gevoeligheid heb jij de potentie om het grotere geheel voor jezelf te begrijpen. Het is als het ware jouw pad, wat zichtbaar wordt. Jouw pad dien je te bewandelen om een voldaan, vreugdevol leven te kunnen leiden. Dat pad “vind je” en volg je, door jouw gevoeligheid te ontwikkelen. Geduldig te zijn en vertrouwen te hebben in jezelf. Om mee te kunnen in de veranderingen is het goed om te zien wat het grotere plaatje is waar we met z’n allen deel vanuit maken.

Er zijn zat mensen die denken dat we met z’n allen naar de verdoemenis gaan (helaas). Volgens mij zitten we midden in een transitie en gaan we de goede kant op. We evolueren gewoon door, zoals we vroeger ook zijn geëvolueerd van Homo Ergaster naar Homo Sapiens. Denk je nou echt dat het hier stopt? Ik niet. Ik vind dat een buitengewoon naïeve gedachte. “Ook hier sprak Henri Bergson al over een eeuwig durende voortstuwende kracht – Impetus – die garant zou staan voor onze creatieve evolutie”, aldus Bastiani. Deze creatieve evolutie is onvermijdelijk verbonden aan het leven zelf.

Zonder wrijving geen vuur. Binnen die wrijving is het zaak je niet door emoties en logica te laten leiden, want dan wordt het uiteindelijk echt lijden. Kwantumsprongen zijn ook niet logisch, maar gebeuren wel en zijn van (noodzakelijke) waarde gezien de vernieuwingen die dat oplevert. Creativiteit kan gezien worden als een kwantumsprong of een aantal daarvan, waardoor je van A ineens bij E bent. Het is er ineens. Plop! Die mysterie is toch prachtig. Dat kun je alleen maar vertrouwen. Zoek je waarde, je uniekheid met geduld op en kijk welke nieuwe ingevingen jou die opleveren, zodat je jouw bijdrage aan het geheel kunt toevoegen. Dan heb jij je waarde te pakken. Het is jouw ticket naar vrijheid.

Ik verwacht dat wij ons in onze ontwikkeling zoveel meer gewaar worden en ons steeds bewuster worden van waar alles toe leidt. Daar gaan een aantal generaties overheen (hoeveel? ..ik heb geen idee), maar dan is er die nieuwe mens. De nieuwe mens die de vrouwelijke energie veel beter zal afstemmen met de momenteel zo dominante mannelijke energie, waarbij het “verdeel en heers” – principe, dat door bepaalde machthebbers en culturen wordt toegepast, zal worden vernietigd. Weggevaagd. Omdat die hele instelling, dat denken, dan niet meer mogelijk is. Het bedreigt onze vooruitgang als mensheid gewoonweg teveel. Een verhoogd bewustzijn zorgt daar automatisch voor. Wait and see…

Daar hoort wel een gevoeligheid bij van open willen en kunnen kijken, zonder oordeel. Contemplatie toepassen en verantwoordelijkheid nemen op elk niveau. Thuis, op je werk en overal om je heen. Ook als je de 50 gepasseerd bent. Er is naar mijn nederige opvatting geen andere weg naar een betekenisvol leven en “verlossing”, voor zover je daar iets mee hebt.

We willen geen hulp, we willen allemaal liefde. Er is genoeg.. het is de kunst van het net even anders kijken, waardoor je gaat begrijpen. Want alleen vanuit echt begrijpen ga je het snappen. Dan zie je waarom jij klopt, waarom alles klopt. Althans, dat is mijn ervaring. Met mij zijn er veel meer mensen die dit herkennen. Gelukkig.

Mijn overtuiging is, dat daar gevoeligheid voor nodig is. Dat is een vorm van intelligentie die ervoor zorgt dat we nog meer gaan samenwerken en gaan snappen dat we het hier met z´n allen moeten gaan doen. Daarmee zal ook de huidige ongelijkheid langzaam verdwijnen, zo is mijn verwachting. Mensen zullen in hun natuurlijke rol worden gezet (in plaats van in hun industriële rol – en als asset worden behandeld), waardoor ze maatschappelijk kan bijdragen, omdat ze voor die rol bedoeld is. Het gaat niet om meer willen. Dat geeft alleen maar stress. Dienstbaarheid en je zelf continu verbeteren, jouw toegevoegde waarde in het geheel blijven zien, jezelf aanpassen wanneer de situatie daarom vraagt, daar draait het volgens mij om. Dat is vrijheid. Realistische vrijheid. Het li(ch)gt voor het grijpen – bij wijze van spreken. Daar geloof ik in.

En jij, waar geloof jij in?

Zie je nu hoe gevoeligheid intelligentie is?

Het was mij weer een genoegen,

Erik Hofstra

~
* http://www.gelderlander.nl/nijmegen/enlsquo-intelligentie-is-veel-meer-dan-de-uitslag-van-die-ene-iq-testenrsquo~a065b2ad/

Thesis L. van Aken: https://scholar.google.nl/scholar?q=%5D+The+relationship+between+intelligence+and+executive+function:+Understanding+theory+in+clinical+practice&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjH9sSE6q7VAhVFmbQKHVsyBfQQgQMIKDAA

Wikipedia over intelligentie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentie

Wikipedia over intelligentietesten voor volwassenen:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentiemeting

Wikipedia over Henri Bergson:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!