Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Let op! Gratis ontwikkeladvies 45-plussers – lees de voorwaarden

Ontwikkeladvies subsidie 2018 45-plus loopbaancoach

Sinds januari 2019 is deze regeling aangepast. Het is nu voor ALLE beroepsgroepen en ZZP’ers toegankelijk, mits er aantoonbaar 12 uur p/wk wordt gewerkt (kopie contract). De rest is nagenoeg gelijk gebleven.

20 miljoen euro is er mee gemoeid. Er is op het moment van schrijven nog een ruime 11 miljoen over. In totaal kunnen zo’n 25 duizend 45-plussers gratis ontwikkel- en loopbaanadvies ontvangen. Voor mij reden om er eens zorgvuldig naar te kijken en duidelijkheid te creëren voor JOU.

Laat ik beginnen met te zeggen dat deze subsidieregeling een prachtig gebaar is dat voortkomt uit het regeerakkoord. Een subsidiebeweging richting werknemers was er namelijk nooit. De preventieve intentie die er van uit gaat, kan ik in ieder geval erg waarderen.

Het stimulerende idee van deze subsidieregeling is: pak en houd de regie over jouw eigen loopbaan. Werkgevers kunnen dit stimuleren en een gezamenlijke aanvraag doen (op basis van het aantal deelnemers. Lees hieronder meer).

Waarom deze regeling voor deze doelgroep?
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het verstandig om regelmatig na te denken over jouw toekomst en het beroep dat je uitoefent. Hoe zit het bijvoorbeeld met jouw persoonlijke ontwikkeling? Lukt het jou om de trends nog te volgen? Ben je bij met de nodige cursussen en opleidingen? Kortom, ben je toekomst proof?

Uit de praktijk blijkt dat werkenden niet altijd toe komen aan het bijhouden van de nodige persoonlijke ontwikkeling, scholing en training. En al helemaal niet als ze nu goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. We worden dan al snel geleefd. En daar zit nou net het risico. Achteraf hoor ik klanten dan zeggen: “Tja, dat had ik toen inderdaad beter kunnen doen”. Je weet het wel, maar doet het niet, om welke redenen ook. Dat is menselijk. Vandaar dit steuntje in de rug.

Ontwikkeladvies 45-plus loopbaancoach subsidie

Het ontwikkeladvies, als regeling, helpt om tijdig na te denken over jouw toekomst en hoe zich die toekomst tot werk verhoudt. Je kunt nu samen met een loopbaanprofessional eens na gaan denken over jouw toekomst van werk, wat je nu eigenlijk allemaal kunt en welke competenties daarbij horen. Misschien wil je iets compleet anders, maar heb je geen idee hoe je dat het beste aanpakt. Misschien wil je jouw arbeidswaarde (taken en verantwoordelijkheden afgezet tegen de functie en diens waarde) wel eens weten. En wat kun je daar dan mee? Hoe voer je die gesprekken die daarbij horen? – mocht je de waardering en erkenning op salaris/ arbeidsvoorwaarden momenteel missen. Dat zijn een paar voorbeelden van onderwerpen die in jouw persoonlijke ontwikkelplan kunnen staan. Heb jij een andere vraag, stel ‘m vooral.

Het resultaat van het ontwikkeladvies is een persoonlijk ontwikkelplan voor de komende jaren.

Gratis loopbaanonderzoek en -advies!
Even stilstaan kan een enorm grote vooruitgang bewerkstelligen. En, het kost je niets! De loopbaanprofessional regelt alle formaliteiten en jouw werkgever werkt hier -zeer waarschijnlijk- graag aan mee. Hoeft overigens niet, je kunt ’t ook buiten de werkgever om laten lopen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor deelname, hier komen ze:

♦ alleen geldig voor werknemers vanaf 45 jaar op het moment van de aanvraag

♦ er moet sprake zijn van een arbeidscontract van ten minste 12 uur per week

alleen geldig voor werknemers in de volgende beroepsgroepen/ sectoren:

– Administratief/secretarieel personeel en (management-)assistenten

– Werkenden in de catering

– Verkoopmedewerkers en werkenden logistieke centra in de detailhandel

– Ambulancepersoneel, inclusief meldkamerpersoneel t.b.v. ambulancedienst

– Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en handhavers

– Gemeenteambtenaren werkend in de domeinen Burger- en Publiekszaken

– Werkenden in de schoonmaakbranche

~  bovenstaande is vervallen ~

Dan de 2 vormen van ontwikkeladvies in deze subsidieregeling:

  1. individuele coaching
  2. groepstraining voor leidinggevenden (minimaal 3, maximaal 10 deelnemers)

Als je leiding geeft, functionerings- en beoordelingsgesprekken voert, dan kun je kiezen of zelfs beide doen (binnen de kaders van de voorwaarden hierboven). Elke training kan naar wens worden ontwikkeld op thema of meerdere thema’s binnen het domein van persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvraagstukken.

~

Eisen loopbaanprofessional
Een ontwikkeladviestraject kan worden uitgevoerd door een loopbaanprofessional die:

  1. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;
  2. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en
  3. verklaart zich te houden aan de gedragscode voor loopbaanadviseurs (Noloc).

~

Hier vind je de subsidieregeling op de website van de Overheid (Staatscourant).

De loopbaanprofessional vraagt de subsidie aan!
Om de uitvoeringslast van de deelnemende werkenden en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen de subsidieaanvragen te laten doen door de loopbaanprofessional(s) die de trajecten aanbieden. Zij kunnen de subsidie ontvangen voor ontwikkeladvies- en trainingstrajecten. Het risico ligt daarmee bij de loopbaanprofessional en niet bij jou of de organisatie.

Wanneer beginnen?
De subsidieregeling loopt sinds 5 december 2017 en stopt op 1 juli 2019. Hoe eerder je begint, hoe beter. Er is namelijk een subsidieplafond. Het is niet duidelijk wanneer dat plafond wordt bereikt, omdat dat afhangt van het aantal aanvragen. Is de subsidiepot leeg, dan wordt de subsidie afgewezen. Dat heeft geen verdere consequenties voor jou. Des te meer voor de loopbaanprofessional. Want, de subsidie-aanvraag kan niet eerder worden ingediend, dan wanneer het ontwikkeladvies er is. Dus, als jij samen met de loopbaanprofessional klaar bent. Dat hebben “ze” slim gedaan. Mijn complimenten. Wacht je te lang, dan zal geen enkele loopbaanprofessional meer een aanvraag durven doen. Dat je het even weet.

Hoe werkt dit ontwikkeladvies voor werkgevers?
Werkgevers kunnen de aanvragen van hun werknemers bundelen. Een kwestie van inventariseren en met de loopbaanprofessional(s) afstemmen. Gegevens aanleveren en de loopbaanprofessional doet de rest.

Aantal uren ontwikkeladvies
Het is een kwestie van snel beslissen en goed afstemmen met elkaar (jij/ werkgever en de loopbaanprofessional). Vraag wat er mogelijk is, maar vooral ook wat jij graag wilt. De loopbaanprofessional moet een minimum van 4 uur inzetten (dat zijn 4 aparte contactmomenten (!)). Dat is marktconform en reëel. Zorg voor duidelijkheid vooraf. Dat kan in het eerste kennismakingsgesprek al, althans, zo werk ik. Wat anderen doen, weet ik niet.

Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk een beslissing neemt.

Heb je vragen, stel ze. Dan heb jij duidelijkheid en kun je een keus maken. Kan telefonisch of per e-mail: erik@sollicitatieacademie.nl

Je kunt met mij in zee. Ik ben tenslotte de expert op dit gebied.
Het was mij in ieder geval weer een genoegen!

Met wijze groet,
Erik Hofstra
06 – 364 54 134

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!