Gegarandeerd resultaat
Zowel online als face-2-face contact

Ontslagbrief – ontslag indienen

ontslagbrief

De allerbeste reden om jouw ontslag in te dienen is die nieuwe ideale, geweldige, droombaan waar je al weken , misschien maanden naar uit hebt gekeken. En nu ga je die stap daadwerkelijk maken.

Dat is een heerlijk gevoel. Ik vind het in ieder geval super dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Vandaar ook eerst mijn felicitaties. Een nieuw avontuur kan bijna beginnen.

Bijna, want je dient nog wel een paar dingen goed af te ronden. Je dient je ontslagbrief nog in te dienen. In deze blog laat ik je zien:
1. Hoe jij jouw ontslagbrief het beste kunt schrijven.
2. Wat je wel en niet moet doen.
3. Via welke weg neem je ontslag, brief of e-mail?
4. Nog een paar andere zaken, waar je in sommige gevallen, reken mee dient te houden.

1. Hoe jij jouw ontslagbrief het beste kunt schrijven
Jouw ontslagbrief is gebonden aan regels. Je moet een aantal zaken opnemen in jouw brief, dit zijn:
– Ken je opzegtermijn en houd je daaraan (als die niet in het contract staat is het één maand)
– Als je eerder weg wilt, dan dien je dit te overleggen met jouw werkgever (leidinggevende)
– Zet duidelijk jouw naam en functie met jouw adresgegevens in je ontslagbrief
– Zet duidelijk de naam en de adresgegevens van de werkgever in je ontslagbrief
– Plaats tenminste 1 zin waarin je duidelijk aangeeft dat je de arbeidsovereenkomst opzegt en per wanneer je dat doet (datum duidelijk uitschrijven) en zorg voor een correcte ondertekening (plaats, datum, naam en handtekening).

2. Wat je wel en juist niet moet doen
– Handel je ontslag netjes af. Ook als de werkgever met modder gaat gooien, dan blijf je netjes. Afgesproken? Laat jezelf niet verleiden tot dit soort onfatsoen. Blijf positief over de afgelopen periode ook al was dat niet altijd waar. Je hebt er ongetwijfeld veel geleerd en het heeft je de opstap naar jouw nieuwe werkgever gebracht.
– Vraag om een getuigschrift. Deze vraag kun je in je ontslagbrief zetten, maar je kunt dit ook gaandeweg het uitdienen van je contract regelen met jouw leidinggevende.
– Benoem desnoods ook nog dat je vertrouwt op een nette afhandeling van de contractafspraken. Dit is wettelijk bepaald, dus niet nodig, maar wordt nog wel eens gedaan door mensen die met een conflict de organisatie verlaten. Dan is het verstandig om al de te verrekenen zaken, die als contractafspraken zijn vastgelegd, nog even te benoemen.
– Neem waardig afscheid, zodat je er in de toekomst een positief netwerk aan over houdt. Hier nog een paar tips die je daarbij helpen.

3. Via welke weg
– Heb je bovenstaand advies opgevolgd? Mooi, dan zorg je dat je de ontslagbrief per gewone post én per aangetekende post verstuurd. In uitzonderlijke gevallen kan een werkgever zeggen dat ze jouw ontslagbrief nooit hebben ontvangen. Weet dan dat een bewijs van de aangetekende brief voldoende is. De werkgever zal moeten bewijzen dat hij gelijk heeft.
– Je kunt de ontslagbrief ook per e-mail versturen. De ontslagbrief dien je dan digitaal te ondertekenen, of je dient de brief met eigen handtekening in te scannen en als bijlage op te sturen. Vraag hierbij altijd om een ontvangstbevestiging. Als je die niet krijgt, bel er achteraan, of stuur de ontslagbrief alsnog per aangetekende post op. Je hebt één van deze 2 bewijzen nodig.

4. Nog een paar andere zaken waar je in sommige gevallen reken mee dient te houden
Hier volgen een aantal situaties die afwijken van de standaard ontslagbrief.

Vrijwillig ontslag
Neem nooit vrijwillig ontslag als je geen zekerheid hebt op inkomen, tenzij je dat bewust wilt natuurlijk. Je krijgt namelijk geen uitkering van het UWV als je vrijwillig je ontslag indient. Het UWV zegt dan dat je verwijtbaar werkloos bent. Het is goed om te weten dat er tegenwoordig nog maar twee situaties zijn waarin je geen aanspraak kan maken op WW:
1.  als je zelf opzegt
2.  en als je op staande voet wordt ontslagen.
Welke reden er ook is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het UWV kan altijd uitvoerig(er) toetsen of er inderdaad voldoende grond was voor beëindiging. Volledige zekerheid over een uitkering heb je feitelijk nooit. Kijk voor de zekerheid altijd even op de website van het UWV.

Vaststellingsovereenkomst
In een vaststellingsovereenkomst leg je afspraken vast. Dit zijn afspraken over de voorwaarden waarop jij en de werkgever uit elkaar gaan. Laat je in een dergelijk geval goed voorlichten door een arbeidsjurist of bel het UWV.
Denk eraan dat je kansen het best zijn als in de vaststellingsovereenkomst rekening wordt gehouden met de opzegtermijn en met een gebruikelijke vergoeding voor ontslag. De gebruikelijke vergoeding dient volgens de principes van de transitievergoeding te worden opgesteld en nageleefd. Welke reden er ook is voor beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst, het UWV kan altijd uitvoerig(er) toetsen of er inderdaad voldoende grond was voor beëindiging, dus volledige zekerheid over een uitkering heb je feitelijk nooit.

Wat als je werkgever jou als zieke werknemer zelf een vaststellingsovereenkomst aanbiedt?
Als je ziek bent, moet je extra voorzichtig zijn. Soms is het zo dat een werkgever dan zelf een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Het is dan raadzaam altijd een korte zitting bij de rechter te laten plaatsvinden, zodat je niet zelf ontslag hebt genomen. Neem als vuistregel, in dit soort gevallen, dat je niet zonder tussenkomst van een rechter uit dienst gaat, tenzij het gaat om ontslag na twee jaar ziekte, waarbij duidelijk is dat er geen passend werk voorhanden is. Dit is een citaat uit de intermediair, hier kun je het hele artikel lezen.

Tot slot nog enkele handige websiteadressen met een paar voorbeelden van ontslagbrieven en extra informatie over bijvoorbeeld de transitievergoeding, een versoepelingsmaatregel voor het ontslagrecht

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/ontslagbrief
http://www.tuxx.nl/brieven/ontslag/vrijwillig
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

 

Op jouw sollicitatiesucces!

Erik Hofstra

Deel deze post

Meer posts

Coaching 5 groeikenmerken

De 5 organisatiekenmerken die jou doen groeien

Deze vijf organisatiekenmerken creëren een context waarin coaching effectiever kan zijn en waarin medewerkers zich gesteund voelen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees ze hier.

Welkom terug!